RATIONALIST INTERNATIONAL

http://www.rationalistinternational.net

Albert Einstein: Väite Jumalan olemassaolosta on "inhimillisen heikkouden tuote", raamattu "varsin lapsellinen"

Äskettäin löydetty Albert Einsteinin tammikuuussa 1954, vuotta ennen kuolemaansa kirjoittama kirje on vahva linkki todisteketjussa, jonka mukaan Einstein ei ollut uskonnollinen ihminen sillä tavalla kuin yliluonnolliseen uskovat väittävät hänen olleen. Filosofi Eric Gutkindille osoitettu käsin kirjoitettu kirje kuvailee väitettä jumalasta "inhimillisen heikkouden tuotteena" ja raamattua "varsin lapselliseksi". Kirje saattaa viimeinkin lopettaa yritykset värittää tämä loistava ajattelija uskonnollisen uskon puolustajaksi.

Erikoislaatuinen kirje myytiin Bloomsburyn huutokaupassa Lontoossa kesäkuussa. 404 000 dollarin voittajahuudon - 25 kertaa ennakkoarviota suuremman - teki tuntematon ulkomaalainen keräilijä, jolla on "intohimo teoreettiseen fysiikkaan ja kaikkeen siihen liittyvään". Surullista Richard Dawkinsille, joka oli huutajien joukossa ja joka olisi ansainnut omistaa tämän kirjeen.

Richard Dawkins Albert Einstein
Richard Dawkins Albert Einstein

Pforessori Dawkins, kuuluisa brittiläinen biologi ja Rationalist Internationalin kunniajäsen, on voimakkaimmin valottanut Einsteinin näkemyksiä uskonnosta. Kirjassaan Jumalharha hän kertoo kuinka Einstein, joka esitteli itsensä "syvällisen uskonnolliseksi ei-uskovaksi", ja joka toisinaan puhui jumalasta, tarkoitti jotakin täysin eri asiaa kuin näillä termeillä tavallisesti tarkoitetaan. "Einsteinin uskonto" selkeästi sulki pois kaikki väitteet yliluonnollisen olemassaolosta. Hän kunnioitti jumalana havaittavaa maailmankaikkeutta.

"Panteistit eivät ollenkaan usko yliluonnolliseen jumalaan, vaan käyttävät sanaa jumala ei-yliluonnollisena synonyymina Luonnolle, tai Maailmankaikkeudelle, tai luonnonlaeille jotka hallitsevat sen tapahtumia. Deistit eroavat teisteistä siten, että deistinen jumala ei vastaa rukouksiin, ei ole kiinnostunut synneistä eikä niiden tunnustamisesta, ei lue ajatuksiamme eikä puutu mihinkään suorittamalla ennakoimattomia ihmeitä. Deistit eroavat panteisteista siten, että heidän deistinen jumalansa on jonkinlainen kosminen äly, sen sijaan että se olisi panteistin vertauskuvallinen tai runollinen synonyymi luonnonlaeille. Panteismi on ateismin seksikkkäämpi versio. Deismi on vesitettyä teismiä.

Meillä on kaikki syyt uskoa, että kuuluisat Einsteinin lausahdukset kuten "jumala löytyy pienissä yksityiskohdissa mutta hän ei ole tietoisesti pahantahtoinen" tai "jumala ei heitä noppaa" tai "oliko jumalalla vaihtoehto tämän maailmankaikkeuden luomiselle?" ovat panteistisia, eivät deistisiä, ja aivan varmasti eivät teistisiä. Eistein käytti sanaa jumala puhtaasti vertauskuvallisessa, runollisessa asussa. Samoin tekee Stephen Hawking sekä suurin osa niistä fyysikoista jotka toisinaan lipsuvat käyttämään uskonnon kielikuvamaailmaa.

Dawkins lainaa Einsteiniä itseään kirjoittaessan hänen uskonnostaan: "havainto, että kaiken takana, joka voidaan kokea, on jotakin joka on mielenmme tavoittamattomattomissa, ja jonka kauneus ja suunnattomuus koskettaa meitä vain epäsuorasti ja alkuperäisen heikkona heijastuksena, on uskonnollista. Tässä mielessä olen uskonnollinen ihminen."

"Tässä mielessä", lisää Dawkins,, "myös minä olen uskonnollinen, varauksella että "tavoittamattoman" ei tarvitse tarkoittaa "ikuisesti tavoittamatonta". En kuitenkaan halua kutsua itseäni uskonnolliseksi sillä se olisi harhaanjohtavaa. Se on tuhoavalla tavalla harhaanjohtavaa sillä ylivoimaiselle enemmistölle ihmisiä uskonto merkitsee "yliluonnollista". Carl Sagan sanoi osuvasti: "jos jumalalla tarkoitetaan luonnonlakeja jotka hallitsevat maailmankaikkeutta, sellainen jumala on varmasti olemassa. Tämä jumala on tunteellisesti epätyydyttävä - ei ole kovinkaan mielekästä rukoilla painovoimalakia".

(Kaikki lainaukset Richard Dawkinsin teoksesta The God Delusion, Iso-Britannia, 2006, käännökset tämän tekstin suomentajan)

Käännös: Joni Pelkonen