RATIONALIST INTERNATIONAL

http://www.rationalistinternational.net

Ku pamięci Josepha Edamaruku

Joseph Edamaruku (1934 - 2006)
Joseph Edamaruku (1934 - 2006)

Rationalist Centre w New Delhi zaprosiło swoich przyjaciół, by uczcić pamięć rocznicy urodzin Josepha Edamaruku, wybitnego racjonalisty, uczonego i pisarza, byłego prezydenta Indian Rationalist Associacion i Członka Honorowego Rationalist International. Wykład upamiętniający Josepha Edamaruku wygłosił Paul Kurtz, emerytowany profesor filozofii z State University of New York w Buffalo, przewodniczący Center of Inquiry – Transnational i Członek Honorowy Rationalist International. Profesor Kurtz mówił o „Naukowy charakter a świeckość: ku nowej etyce planetarnej”.

Na lewo: W Rationalist Centre w New Delhi: Wykład prof. Paula Kurtza ku pamięci Josepha Edamaruku (od lewej: Innaiah Narisetti, prof. Paul Kurtz, Sanal Edamaruku, V S Kumaran)
Na prawo: Podczas międzynarodowej konferencji Racjonalistów w 2000 roku w Trivandrum: Joseph Edamaruku (w środku) wręcza pierwszą międzynarodową nagrodę Racjonalisty profesorowi Paulowi Kurtzowi (po lewej: Sanal Edamaruku)

Profesor Paul Kurtz od wielu lat jest przyjacielem Indian Rationalist Association (IRA). W roku 2000, podczas międzynarodowej konferencji Racjonalistów w Trivandrum w Kerali, zainaugurował on obchody pięćdziesiątej rocznicy IRA. Wysoko ocenił wielki wkład IRA w demaskowanie twierdzeń o siłach paranormalnych nie tylko w Indiach, ale także – dzięki znacznemu raportowaniu w mediach – w Ameryce („In Praise of Rationalism”). Profesor Kurtz jest laureatem pierwszej Między narodowej Nagrody Racjonalistów, którą otrzymał podczas konferencji w Trivandrum z rąk Josepha Edamaruku, ówczesnego prezydenta Indian Rationalist Association.

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska