RATIONALIST INTERNATIONAL

http://www.rationalistinternational.net

Tiede: Kun ihmiset tuntevat itsensä avuttomiksi, taikausko kukoistaa

intialainen "apinamies" Allahin sanat munakoisossa
Kaupunkilegendoja: intialainen "apinamies" - Allahin sanat munakoisossa

Jos ihmisistä tuntuu, että he eivät enää hallitse elämäänsä, he yrittävät epätoivoisesti saada tolkkua tilanteesta. He ovat havaitsevinaan ilmiöitä, joita ei ole olemassa ja mieluusti tarttuvat mihin tahansa helppoon ja yksinkertaiseen selitykseen - kuinka absurdiin tahansa - pohtimatta, onko sellaista lainkaan. Tämä oli tulos tuoreimmassa Science-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa, joka valaisee taikauskon psykologiaa, kaupunkilegendoja ja salaliittoteorioita.

Liikkeenjohdon tutkija Jennifer Whitson (University of Texas, Austin) ja sosiaalipsykologi Adam Galinsky (Northwestern University, Evanston, Illinois) esittävät kuusi koetta, joihin osallistui yli 200 opiskelijaa. Yhden ryhmän koehenkilöt johdateltiin tuntemaan, että he eivät ole kontrollissa (kutsukaamme heitä nimellä e.o.k.), toistamalla tilanteita, joissa he olivat avuttomia ja teettämällä tehtäviä, joista sai järjenvastaisia palkintoja ja rangaistuksia. Toisen ryhmän jäsenet johdatettiin tuntemaan kontrolloivansa tilannetta täysin (k.t.t.). Kokeiden aikana e.o.k. henkilöt osoittivat, että he enenevästi aistivat kuvitteellisia tapahtumamalleja - siis tunnistivat toisistaan riippumattomista ärsykkeistä johdonmukaisia ja merkityksellisiä yhteyksiä. He esimerkiksi näkivät olemattomia esineitä ja kasvoja 43 %:ssa satunnaisesti generoiduissa kuvissa (hajanaisesti sijoitettuja pisteitä, lumituiskuja jne), joita k.t.t. koehenkilöt eivät nähneet. Eräs koe 1970-luvulla löysi samanlaisen muutoksen nähdyn havainnoinnissa laskuvarjohyppääjillä juuri ennen hyppyä.

E.o.k. koehenkilöt osoittivat myös taipumusta kuvitella olemattomia riippuvuuksia erilaisten toimintojen ja niitä seuraavien tapahtumien välillä, epäillen salaliittoja lukemissaan tulkinnanvaraisissa kertomuksissa ja ollen taikauskoisia, kun taas muut olivat pikemminkin vakuuttuneita, että kyseessä olivat yhteensattumat.

Aiempi tutkimus osoitti, että taikauskoisuus lisääntyy taloudellisesti epävarmoina aikoina, huomautti Whitson. Tämän hetken tilanteessa esimerkiksi investoijat voivat kääntyä aikaisempaa enemmän astrologian puoleen neuvoja saadakseen, hän arveli. - Tilanteissa, joissa ihmiset ovat vain jonkin verran ilman kontrollia, kommentoi Galinsky, he saattavat turvautua hupsuihin, mutta harmittomiin uskomuksiin - onnensukkien käyttämiseen tai puun koputtamiseen. Mutta valtavan kriisin aikana yksilöt ja yhteiskunnat voivat turvautua toimintaan, jolla on tuhoisat seuraukset: esimerkiksi juutalaisten tai arabien syyttämiseen maailmanlaajuisista ongelmista tai perusteettomien sotien julistamiseen.

Mielenkiintoista kyllä, e.o.k. koehenkilöt pääsivät eroon kontrollin puutteen tunnostaan kuten myös lisääntyneestä kuviteltujen mallien aistimisesta omanarvontuntoa rakentavan jakson jälkeen, kun heitä kehotettiin pohtimaan niitä elämänsä osia, joita he pitivät tärkeinä. Tämä teki heidät vastustuskykyisiksi epärationaalisia tendenssejä vastaan ja poisti erot niihin, jotka tunsivat kontrolloivansa tilannetta.

Käännös: Petri Sakkinen